DISCLAIMER

Gemeenschapscentrum De Hamar spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten.
Gemeenschapscentrum De Hamar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.  
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn,
dan aanvaardt Gemeenschapscentrum De Hamar geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Ook kan Gemeenschapscentrum De Hamar geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Gemeenschapscentrum De Hamar garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gemeenschapscentrum De Hamar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan uw computer
door het bezoeken aan deze site of de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies.
Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico.
Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie.
Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo's.

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing

Openingstijden

De Hamar is van maandag t/m vrijdag geopend vanaf 10:00 uur.
Op zaterdag en zondag zijn wij geopend
als er activiteiten plaats vinden in de Hamar.

Vakantie Hamar 2020

 

Contact

STICHTING' DE HAMAR'

STEVENSPLEIN 2
5951 DV BELFELD
Tel : 077 - 47 51 960

LIMBURG NEDERLAND

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zoeken